© 2018  Nordisk Matutveckling

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
Ät där du står

 Nordisk Matutveckling är en verksamhet som arbetar längs hela livsmedelskedjan; från den enskilda produkten till måltidsupplevelsen som helhet. Verksamheten innefattar produktutveckling, konsulttjänster med menyutveckling samt konceptutveckling mot både restauranger och dagligvaruhandeln. NMU skapar nya produkter av redan befintliga och främst nordiska produkter och råvaror. Detta genom att förena det industriella med det traditionella, både i form av produkter och matlagningsmetoder.

 

Med stort intresse och kunnande i måltidsekologi är en strävan att ta den växtbaserade maten över trendtröskeln och klippa bandet till specialkosten. Genom att hämta kunskap från spridda kulinariska traditioner och lägga tonvikt på grundsmaker och texturer skapar Nordisk Matutveckling samtida maträtter. Med inslag från konstvärlden låter NMU måltidsmiljön ta nya former som öppnar upp för nya samtal vid matbordet. Ambitionen är att skapa en mer dynamisk stämning mellan meny, möte, rum och därmed måltidsupplevelsen.